Μέσω πλήθους συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ) προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση ενός ευρέος φάσματος τομέων, από την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών και μολυσματικών ασθενειών μέχρι τη θεραπεία του καρκίνου και την εφαρμογή της βιοηθικής στην ιατρική.